ตรวจสอบเบื้องต้นโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)