ข้อมูลโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ค.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATKIREEWIHARN(SOMDEJ PHRAWANNARAT AUPPATHAM) SCHOOL

133 หมู่ที่ 4
ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สพป.ตราด Tel. 039517026

เบอร์โทรศัพท์ : 039517026

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://kiree.ac.th/

เกี่ยวกับวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 8 14 22
พนักงานราชการ 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 3 3
รวม 9 25 34

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 17 39 2
ป.2 19 17 36 2
ป.3 14 14 28 1
ป.4 18 20 38 2
ป.5 16 20 36 1
ป.6 14 16 30 1
ม.1 18 12 30 1
ม.2 26 18 44 2
ม.3 19 15 34 1
ม.4 9 9 18 1
ม.5 11 10 21 1
ม.6 8 8 16 1
อ.2 17 17 34 2
อ.3 9 21 30 2
รวม 220 214 434 20