ข้อมูลโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ค.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATKIREEWIHARN(SOMDEJ PHRAWANNARAT AUPPATHAM) SCHOOL

133 หมู่ที่ 4
ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) Tel. 039517026

เบอร์โทรศัพท์ : 039517026

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://kiree.ac.th/

เกี่ยวกับวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 9 14 23
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 4 4
รวม 10 24 34

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 23 35 2
ป.2 27 15 42 2
ป.3 16 17 33 2
ป.4 14 15 29 1
ป.5 15 23 38 2
ป.6 15 21 36 1
ม.1 23 21 44 2
ม.2 18 11 29 1
ม.3 26 17 43 2
ม.4 12 17 29 2
ม.5 8 9 17 1
ม.6 11 11 22 1
อ.2 19 25 44 2
อ.3 15 17 32 2
รวม 231 242 473 23