ข้อมูลโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ค.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATKIREEWIHARN(SOMDEJ PHRAWANNARAT AUPPATHAM) SCHOOL

133 หมู่ที่ 4
ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สพป.ตราด Tel. 039517026

เบอร์โทรศัพท์ : 039517026

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : http://kiree.ac.th/

เกี่ยวกับวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 7 16 23
พนักงานราชการ 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 6 7
รวม 10 29 39

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 19 43 2
ป.2 22 19 41 2
ป.3 15 16 31 1
ป.4 19 20 39 2
ป.5 16 20 36 1
ป.6 14 16 30 1
ม.1 20 11 31 1
ม.2 27 18 45 2
ม.3 19 16 35 1
ม.4 9 10 19 1
ม.5 12 12 24 1
ม.6 8 8 16 1
อ.2 17 17 34 2
อ.3 11 20 31 2
รวม 233 222 455 20