ข้อมูลโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ค.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATKIREEWIHARN(SOMDEJ PHRAWANNARAT AUPPATHAM) SCHOOL

133 หมู่ที่ 4
ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สพป.ตราด Tel. 039517026

เบอร์โทรศัพท์ : 039517026

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : http://kiree.ac.th/

เกี่ยวกับวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 6 15 21
พนักงานราชการ 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 2 3
รวม 8 21 29

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 19 41 2
ป.2 15 13 28 1
ป.3 20 20 40 2
ป.4 16 20 36 1
ป.5 15 17 32 1
ป.6 14 10 24 1
ม.1 27 20 47 2
ม.2 19 18 37 1
ม.3 15 17 32 1
ม.4 13 17 30 1
ม.5 8 8 16 1
ม.6 10 5 15 1
อ.2 11 20 31 2
อ.3 17 17 34 2
รวม 222 221 443 19