โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน 1/63

วิจัยในชั้นเรียน 1/63

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 01:55:57
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน 1/63
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1YfLx8NsmRj_VN5c1H49TO9V_oVrg1-Zg?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

รูปภาพกิจกรรม