โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:09:15
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O7P3BCgUh7OKnrIrG_FPfrqhG86b9K-9

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

รูปภาพกิจกรรม