โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 12:18:31
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
09/02/2021 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปราณี โต๊ดชนัง

รูปภาพกิจกรรม