โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยที่ 19 - 20)

แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยที่ 19 - 20)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:55:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยที่ 19 - 20)
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
09/02/2021 -
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1fv6JHLc_x7aDk9ZbVhdKNjdn1O5h_98-?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปราณี โต๊ดชนัง

รูปภาพกิจกรรม