โครงการ/กิจกรรม 1.6

1.6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:38:25
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.6
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
10/04/2020 - 12/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสุนันสินี ชะวาลา

รูปภาพกิจกรรม