โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:05:14
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

รูปภาพกิจกรรม