โครงการ/กิจกรรม การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา

การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:49:29
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส

รูปภาพกิจกรรม