โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา

ข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:19:03
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

มีการจัดทำข้อมูลสาราสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

มีแบบบันทึกโฮมรูม การเข้าสอน การเข้านิเทศ

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

รูปภาพกิจกรรม