โครงการ/กิจกรรม แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:01:50
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nZ2wZ_1f_rU4DSf9wDAT7DylTggqhQ3u

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

รูปภาพกิจกรรม