โครงการ/กิจกรรม 1.1 วิทยาศาสตร์ ป.1

1.1 วิทยาศาสตร์ ป.1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:14:09
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.1 วิทยาศาสตร์ ป.1
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
25/12/2020 - 25/12/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสุนันสินี ชะวาลา

รูปภาพกิจกรรม