โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:18:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

รูปภาพกิจกรรม