โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๔ -๖ ปี

โครงสร้างการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๔ -๖ ปี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:25:23
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงสร้างการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๔ -๖ ปี
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรััต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรััต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
13/08/2021 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปราณี โต๊ดชนัง

รูปภาพกิจกรรม