โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:19:46
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1c96-0ZuDVHiKDvfr2tGJ3XTPuMsgayYG?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์

รูปภาพกิจกรรม