โครงการ/กิจกรรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:56:31
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1aQhVvC2SZ3QmMQHDE1W9Rbc_Zs9U6feO?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอัคคพน อนันต์

รูปภาพกิจกรรม