โครงการ/กิจกรรม การสร้างสื่อนวัตกรรม

การสร้างสื่อนวัตกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:07:18
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การสร้างสื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปราณี โต๊ดชนัง

รูปภาพกิจกรรม