โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:11:05
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหารสมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสัตตบงกช เวียงสมุด

รูปภาพกิจกรรม