โครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 12 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 23:15:11
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

รูปภาพกิจกรรม