โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาตนเอง ปี2564

การพัฒนาตนเอง ปี2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 07:56:03
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาตนเอง ปี2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอัคคพน อนันต์

รูปภาพกิจกรรม