โครงการ/กิจกรรม 1.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

1.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 00:50:09
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธีรพล เพียรเพ็ง

รูปภาพกิจกรรม