โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 22 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 00:34:12
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาตนเอง
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหารสมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสัตตบงกช เวียงสมุด

รูปภาพกิจกรรม