โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:56:58
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

รูปภาพกิจกรรม