โครงการ/กิจกรรม 1.2.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้

1.2.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 12:07:25
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.2.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

รูปภาพกิจกรรม