โครงการ/กิจกรรม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 22:28:43
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนัฐชุดา จันทะยา

รูปภาพกิจกรรม