โครงการ/กิจกรรม 2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 23:26:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ

รูปภาพกิจกรรม