โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว

คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 00:54:29
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1qON5jSnYtz4f6onb7eYvAJ1ZGZEv1UPK?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

รูปภาพกิจกรรม