โครงการ/กิจกรรม คุณภาพผู้เรียน

คุณภาพผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:02:34
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
คุณภาพผู้เรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/1JtWHet4Qx7qC9U5bw9QYzMtvRJYTTLMR?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอัคคพน อนันต์

รูปภาพกิจกรรม