โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการห้องเรียน

การบริหารจัดการห้องเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 05:13:38
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การบริหารจัดการห้องเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวภานิชา แสงจันทร์

รูปภาพกิจกรรม