โครงการ/กิจกรรม 1.5

1.5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:36:19
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.5
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
22/02/2021 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสุนันสินี ชะวาลา

รูปภาพกิจกรรม