โครงการ/กิจกรรม นำเสนอการประเมิน

นำเสนอการประเมิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:34:21
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
นำเสนอการประเมิน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://www.canva.com/design/DAEKLwFw8CE/XlU39Q5rjCDDAXZIn4n7YA/edit

 

https://drive.google.com/file/d/1cmwwJlWfT3bGTjsn2Ukhw0NsWsUk9PuG/view?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

รูปภาพกิจกรรม