โครงการ/กิจกรรม การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:10:16
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอัคคพน อนันต์

รูปภาพกิจกรรม