โครงการ/กิจกรรม ID Plan กลุ่มสาระภาษาไทย

ID Plan กลุ่มสาระภาษาไทย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:36:36
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ID Plan กลุ่มสาระภาษาไทย
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
01/11/2020 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส

รูปภาพกิจกรรม