โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:40:34
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปฐมพร คนรู้

รูปภาพกิจกรรม