โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:19:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว

รูปภาพกิจกรรม