โครงการ/กิจกรรม ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 08:03:29
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/file/d/1r-KI_xiKbrO570ZQK_LWQEwRLpH7DGmt/view?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปราณี โต๊ดชนัง

รูปภาพกิจกรรม