โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 11:16:38
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนัฐชุดา จันทะยา

รูปภาพกิจกรรม