โครงการ/กิจกรรม 1.3 การจัดทำแผนการเรียนรู้

1.3 การจัดทำแผนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 00:02:56
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
1.3 การจัดทำแผนการเรียนรู้
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธีรพล เพียรเพ็ง

รูปภาพกิจกรรม