โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้ โดยใช้บันทึกการเรียนรู้แบบLearning Logs

การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้ โดยใช้บันทึกการเรียนรู้แบบLearning Logs

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:44:19
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้ โดยใช้บันทึกการเรียนรู้แบบLearning Logs
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส

รูปภาพกิจกรรม