โครงการ/กิจกรรม การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:14:36
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

รูปภาพกิจกรรม