ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

133 หมู่ที่ 4

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) Tel. 039517026

kiree.school@gmail.com

133 หมู่ที่ 4

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00