ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

133 หมู่ที่ 4

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สังกัด สพป.ตราด Tel. 039517026

webmaster@gmail.com

133 หมู่ที่ 4

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00