คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา KIREE IQA (Internal Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2564

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Latest News2
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551

2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.